บริษัท สุวรรณภูมิ เนทเวิร์ค จำกัด

ชื่อนิติบุคคล SUVARNBUMI NETWORK CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105566129781
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่ แปรสภาพมาจาก สุวรรณภูมิ เนทเวิร์ค
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 5,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจ Micro
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการ นำเข้าเละส่งออก รับติดตั้งเเละซ่อมเเซม เครื่องมือสื่อสาร เครื่องโทรคมนาคม เครื่องโทรทัศน์ เครื่องอีเลคโทรนิคส์ ลิฟท์ มอเตอร์ไฟฟ้า วาลว์ ประตูน้ำ รวมทั้งอะไหล่เเละอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
ที่อยู่ 10 ซอยราษฎร์พัฒนา 14 แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

บริษัทในสายงานเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท สุวรรณภูมิ เนทเวิร์ค จำกัด ที่ 10 ซอยราษฎร์พัฒนา 14 แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?