บริษัท คอมพาวเดอร์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล COMPOUNDER CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105566129659
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจ Micro
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการให้คำปรึกษาด้านควบรวบกิจการ กิจการร่วมค้า และให้คำปรึกษาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ที่อยู่ 2445/17 อาคารธารารมณ์ บิสซิเนส ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

บริษัทในสายงานเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท คอมพาวเดอร์ จำกัด ที่ 2445/17 อาคารธารารมณ์ บิสซิเนส ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?