บริษัท บ้านหมอเฮรักษาสัตว์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล BAANMORHEY RAKSASAT CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105566129195
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจ Micro
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการ วิชาชีพสัตวแพทย์ ตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ รักษาโรคสัตว์
ที่อยู่ 9/21 ถนนเสรีไทย แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

บริษัทในสายงานเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท บ้านหมอเฮรักษาสัตว์ จำกัด ที่ 9/21 ถนนเสรีไทย แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?