บริษัท นิวรัล โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล NEURAL SOLUTIONS (THAILAND) CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105566129179
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 3,800,200 บาท
ขนาดธุรกิจ Micro
วัตถุประสงค์ บริการที่ปรึกษาการลงทุน
ที่อยู่ 87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

บริษัทในสายงานเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท นิวรัล โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ 87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?