บริษัท อีคอมเมิร์ซ คอนซัลติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด

ชื่อนิติบุคคล ECOMMERCE CONSULTING SERVICES CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105564170571
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 100,000 บาท
มูลค่าบริษัท -229,064 บาท (-229.06% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Micro
วัตถุประสงค์ ประกอบธุรกิจหลักให้คำปรึกษาและฝึกสอนเกี่ยวกับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
รหัส ไปรษณีย์ 10120
ที่อยู่ 1 เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ยูนิต 4703 (ริเวอร์ 30) ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท อีคอมเมิร์ซ คอนซัลติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด ที่ 1 เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ยูนิต 4703 (ริเวอร์ 30) ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?