บริษัท เยลโล่กรีน จำกัด

ชื่อนิติบุคคล YELLOW GREEN CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105563173916
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 5,000,000 บาท
มูลค่าบริษัท 5,216,000 บาท (104.32% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) F : การก่อสร้าง
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 43210 : การติดตั้งไฟฟ้า
วัตถุประสงค์ ติดตั้งไฟฟ้า ระบบประปา ระบบอินเตอร์เน็ต และระบบสาธารณูปโภคอื่น
รหัส ไปรษณีย์ 10240

ที่อยู่ บริษัท เยลโล่กรีน จำกัด

52/1 ซอยรามคำแหง 24/3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท เยลโล่กรีน จำกัด ที่ 52/1 ซอยรามคำแหง 24/3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?