บริษัท สมาร์ท วีซ่า แอนด์ บิซิเนส คอนซัลแตนท์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล SMART VISA AND BUSINESS CONSULTANT CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105563161233
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 4,000,000 บาท
มูลค่าบริษัท 1,979,148 บาท (49.48% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Micro
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการทางธุรกิจทั่วไป การบัญชี ภาษีอากร
รหัส ไปรษณีย์ 10160
ที่อยู่ 6 ซอยเพชรเกษม 66/1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท สมาร์ท วีซ่า แอนด์ บิซิเนส คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ 6 ซอยเพชรเกษม 66/1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?