บริษัท บอฆอ ไบโอเพาเวอร์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล BO KHO BIOPOWER CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105563160041
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2563
วันที่เสร็จการชำระบัญชี วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2564
วันที่เสร็จการชำระบัญชี วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2564
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 100,000 บาท
มูลค่าบริษัท 35,901 บาท (35.90% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Micro
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าทุกประเภท
รหัส ไปรษณีย์ 10800
ที่อยู่ 1842 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

บริษัทในสายงานเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท บอฆอ ไบโอเพาเวอร์ จำกัด ที่ 1842 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?