บริษัท เป็นหนึ่ง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ชื่อนิติบุคคล PENNUENG MARKETING CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105562133422
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1,000,000 บาท
มูลค่าบริษัท 378,890 บาท (37.89% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Micro
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการค้า ปุ๋ย ยา ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์
ที่อยู่ 999/37 หมู่ที่ 7 ต.วัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท เป็นหนึ่ง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ที่ 999/37 หมู่ที่ 7 ต.วัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?