บริษัท ซีทีเอช ฮาร์ดแวร์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล CTH HARDWARE COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556129079
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2556
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1,000,000 บาท
มูลค่าบริษัท -1,223,989,401 บาท (-122,398.94% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Micro
วัตถุประสงค์ นำเข้า ส่งออก อุปกรณ์หรือครุภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวกับระบบเคเบิล ดาวเทียม อินเตอร์เน็ต
ที่อยู่ 96/1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท ซีทีเอช ฮาร์ดแวร์ จำกัด ที่ 96/1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?