บริษัท ยอดส่งเสริม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ชื่อนิติบุคคล YORD SONGSERM CORPORATION COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105546140207
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 10754602024
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2546
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 5,000,000 บาท
มูลค่าบริษัท 2,604,956 บาท (52.10% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Micro
วัตถุประสงค์ ซื้อ ขาย เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรงยานพาหนะ
ที่อยู่ 11ซอยนิมิตใหม่ 8 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท ยอดส่งเสริม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ 11ซอยนิมิตใหม่ 8 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?