บริษัท ไซเบอร์ เทค ซิสเต็ม จำกัด

ชื่อนิติบุคคล CYBER TECH SYSTEM CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105542035069
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) (2)551/2542
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2542
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 2,000,000 บาท
มูลค่าบริษัท 19,905 บาท (1.00% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Micro
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 82191 : การถ่ายเอกสาร
วัตถุประสงค์ จำหน่่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ,บริการเครื่องเล่นเกมส์
ที่อยู่ 51/5 ซอยทรงสะอาด ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท ไซเบอร์ เทค ซิสเต็ม จำกัด ที่ 51/5 ซอยทรงสะอาด ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?