บริษัท พงษ์สิทธิเขตต์เรียลเอสเตท แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล PONGSITTIKET REALSTATE AND HOUSE CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105538092606
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) (1)2010/2538
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2538
วันที่ร้าง วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2554
สถานภาพกิจการ ร้าง
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1,000,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจ Micro
วัตถุประสงค์ ให้เช่าห้องพัก
ที่อยู่ 99/111 อาคารพงษ์เพชร เกสโตเตล ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

บริษัทในสายงานเดียวกัน

บริษัท 1149 จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105539025848
1149/28 ถนนนครไชยศรี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท พงษ์สิทธิเขตต์เรียลเอสเตท แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ที่ 99/111 อาคารพงษ์เพชร เกสโตเตล ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?