บริษัท วิวัณณ์แคปปิตอล จำกัด

ชื่อนิติบุคคล วิวัณณ์แคปปิตอล จำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105521017908
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 1792/2521
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2521
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 50,000,000 บาท
มูลค่าบริษัท -36,372,380 บาท (-72.74% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Small
วัตถุประสงค์ ให้บริการจำหน่ายอาหารให้บริการสนามกอล์ฟ
ที่อยู่ 444 ชั้น 6 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท วิวัณณ์แคปปิตอล จำกัด ที่ 444 ชั้น 6 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?