ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟท อินเทอร์เนชันแนล

ชื่อนิติบุคคล FAITH INTERNATIONAL LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103563017033
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1,000,000 บาท
มูลค่าบริษัท 783,615 บาท (78.36% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Micro
วัตถุประสงค์ ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง
รหัส ไปรษณีย์ 10260

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟท อินเทอร์เนชันแนล

15 ซอยพึ่งมี 19 ถนนสุขุมวิท 93 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟท อินเทอร์เนชันแนล ที่ 15 ซอยพึ่งมี 19 ถนนสุขุมวิท 93 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?