ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท็อป แฟชั่น อินเตอร์เทรดดิ้ง

ชื่อนิติบุคคล TOP FASHION INTER TRADING LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103553005024
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1,000,000 บาท
มูลค่าบริษัท 2,694,610 บาท (269.46% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
วัตถุประสงค์ ผลิตจำหน่ายกระเป๋าและของชำร่วยทุกชนิด
ที่อยู่ 160/890 อาคารไอทีเอฟ สีลมพาเลส ชั้น 34 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท็อป แฟชั่น อินเตอร์เทรดดิ้ง ที่ 160/890 อาคารไอทีเอฟ สีลมพาเลส ชั้น 34 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?